Voor innerlijke rust én levenslust
Emoties reguleren? Nee! Juist niet! zeg ik als EmotieCoach

Emoties leren reguleren?

Nee! Juíst niet! zeg ik als EmotieGids.

Tijdlijn

Even een tijdlijntje:

Mijn emotionele opvoeding in de tachtiger jaren bestond voornamelijk uit het ontwijken en weglachen ervan.

Lukte dat niet, dan ging je uit je dak of kroop je in je schulp, tot het zand weer was neergedwarreld. Dat was zo’n beetje het emotionele palet van ons gezin.

Bij vriendinnetjes kwam ik ook andere patronen tegen: Huilen, de koud-van-hart-methode, negeren en doodzwijgen.

Die laatste vond ik het engst.

Beheersing

Mijn oma en haar tijdgenoten deden vooral aan negeren en slikken.

Dit model werd gekenmerkt door het beheersen van emoties. Dat is waar mijn moeder mee is opgevoed.

In de roerige zeventiger jaren gingen veel normen en waarden op de schop. Al die nieuwigheden riepen heftige emoties op, die zich niet makkelijk lieten beheersen.

Lastige emoties

Maar, voor ik verzand in historische leugens in mijn versie van Emoties Door De Eeuwen Heen: Mijn idee is dat we onze emoties niet op waarde schatten.

Sterker nog, ik zou ons emotionele systeem in retrospectie de Nobelprijs willen geven.

Hoe dat zo? Nou, kijk.

Opgevoed met weglachen en ontwijken, kreeg ik de boodschap mee dat emoties lastig zijn.

Emoties zijn weliswaar niet te vermijden, maar ontwijken was ook niet haalbaar op lange termijn. Ik voelde me een vuilnisbak vol met emoties.

Elk incident deed een duit er bovenop, tot het onvermijdelijke moment dat de maat vol was. Het was duidelijk dat ik wat moest, dus ik ging op zoek.

Transformatie

Ik kwam terecht bij een dikke dame die haar keukenschort droeg als ware het een maatpak.

Tussen het doppen van de boontjes door, stelde ze me indringende vragen. Met mijn patroon van onderdrukken barstte de interne bom, toen ik al lang en breed thuis was.

Hier waren de dikke dame en ik beiden niet op verdacht. Er gebeurde iets ingewikkelds in mijn hoofd, waar ze me van verloste door een exceptioneel nachtelijk huisbezoek.

Al met al een transformerende ervaring, zowel de tsunami aan emoties, als haar interventie in het nachtelijke consult.

Psycholoog

Nu was het deksel van mijn interne vuilnisbak af.

Ik begreep dat ik met mijn patroon van wegduwen en ontwijken, alleen maar meer emoties vergaarde. Dat was niet de bedoeling.

Maar wat dan wel? Op aanraden van de huisarts bezocht ik een psycholoog.

Na maanden wachten, mocht ik op eindelijk. Een kaal kantoor met een kale man. Hij gromde wat toen ik binnenkwam. Ik voelde me brutaal dat ik ging zitten, omdat daar geen uitnodiging voor kwam.

Ik wachtte dik vijf minuten tot hij klaar was met het gerommel in zijn papieren. Toen was mijn brutaliteit wel weg.

Eindelijk keek hij nietszeggend op en zei met monotone stem: Zeg het eens. Waarop ik de rest van het uur moest volpraten.

Hij reageerde nergens op, stelde me geen vragen en beantwoordde de mijne ook niet.

Verhalen

Het uur volpraten lukte prima.

Ook de negen sessies daarna was dat geen punt. Maar het bracht me geen helderheid of inzichten. Het bracht me niks.

Elke afspraak probeerde ik een uur lang uit te leggen wat mijn punt was, terwijl ik niet eens een punt hád. Na afloop droop ik steeds kapot af.

Dit herhaalde ik negen keer. Toen zei de kale man dat we klaar waren.

Wat precies maakte dat we klaar waren, was me niet duidelijk: ik voelde me bij afspraak nummer tien hetzelfde als bij de eerste.

Een duidelijk signaal dat het niet goed met mij ging, was dat ik die tien sessies met de kale man braaf heb afgemaakt.

Maar dat weet ik nu pas.

Emotie-regulering

De trend in psychische hulpverlening destijds was, dat het spuien van je verhaal verlichting zou bieden.

Voortschrijdend inzicht in deze tak van sport leverde emotie-regulering op, oftewel het in goede banen leren leiden van je emoties.

Gereguleerde of in goede-banen-geleide emoties ten spijt: ik zat vast in mijn verhalen en vermeed het mijn emoties te voelen.

Kennis over emoties

Mijn zoektocht naar de functie van emoties nam een vlucht eind jaren negentig, toen het internet opkwam.

Nu lag de deskundige wereld van emotionele kennis aan mijn voeten.

Ik smulde van de psychische aandoeningen, ploeterde me door Engelstalige studies heen, genoot van de rare feitjes, en voelde me steeds beter.

Functie van emoties

Dat ik steeds lekkerder in mijn vel zat lag niet aan die nieuwe kennis, maar kwam simpelweg voort uit levenservaring.

Ik wist ondertussen dat je dat deksel van het emotiepotje kon oplichten… Beetje eruit, wat frisse lucht erin en hupsakee, deksel er weer op.

Dat verklaarde weliswaar niet waarom we emoties hebben, wat de functie ervan is of wat je ermee moet. Maar deze ontluchtingstactiek maakte dat de last die ik ervan had, dragelijk werd.

Roken hielp trouwens ook goed qua dempen van mijn emoties, maar ja… die bijwerkingen hè.

Use it or lose it

Mijn lange zoektocht naar het waarom van onze emoties eindigde, toen ik de opleiding tot EmotieCoach (1 Kijk voor meer info op EmotieExpertiseCentrum ) ontdekte. Ik vond in het curriculum de functie én het waarom van ons emotionele systeem.

Deze opleiding beantwoordde al mijn vragen. Natúúrlijk hebben emoties een functie, anders waren ze allang weg geëvolueerd. Use it or lose it. Precies wat ik dacht.

Emotie als golf

Sterker nog, emoties hebben niet alleen een functie, ze geven ons zelfs aanwijzingen. Zeer specifieke zelfs.

Luisteren we ernaar, dan is het een kwestie van seconden dat een emotie opkomt en afvloeit, als een golf. Tenminste, als je dit proces zijn gang laat gaan en er niet mentaal tussen gaat zitten.

Kun je dit proces zijn werk laten doen, dan werken emoties als een richtingaanwijzer in je leven.

Emoties als richtingaanwijzers

Ons brein is een prachtig instrument. Maar het zou zich moeten beperken tot het uitvoeren van onze ideeën in de fysieke wereld.

Emoties vertellen je exact waar je van je pad af dreigt te gaan en waar je moet bijsturen. Ze brengen je terug in balans, zorgen voor verbinding, geven je daadkracht, acceptatie en nog veel meer.

Wat een rijkdom!

De term mind over matter kunnen we misschien wel uitleggen als: Mind moet zich beperken tot matter en onze emoties doen de rest.

Ik pleit er voor, om onze emoties en het lichaam als hun voertuig, de plek te geven die ze verdienen: naast het denken, op gelijkwaardige voet.

Opdat wij ons ten volle kunnen ontplooien, in vreugde, met onze emoties als routeplanner op ons levenspad.


Wil je weten van welke emoties je op dit moment in je leven het meest kunt leren? 
Doe de emotietest!

Wil je meer weten over de uitslag van je test, of wil je ermee aan de slag, dan ben je van harte welkom voor een sessie.

Mail je uitslag naar henriette@emotiegids.nl, of maak direct een afspraak via de groene knop.

EmotieCoaching is gebaseerd op non-dualisme met de natuurwetten als uitgangspunt


Regelmatig zo’n artikel in je mailbox? Laat dan je email achter.
De EmotieGids bij het ontbijt.
Lekker positief en duurzamer dan de krant. 


De ervaringen van eventuele mensen uit mijn artikelen zijn gebaseerd op wat ik tegenkom in de sessies of in het leven, maar de namen zijn fictief en enige overeenkomst met personen berust op louter toeval. 

De ervaringen van de mensen uit mijn artikelen zijn gebaseerd op wat ik tegenkom in de sessies of in het leven. De namen zijn fictief en enige overeenkomst met personen berust op louter toeval. 
Wil je ervaren wat een EmotieCoach sessie voor jou kan doen? Stuur me een mailtje of maak een afspraak op 06 21211086.


Leave A Comment